Talkmore kontantkort

Talkmore ForhåndsbetaltTydelige oversikter hjelper deg å velge rett produkt. Telenor-eide Talkmore har lagd en god oversikt på sin nettside, med bare ett lite men…

Talkmore’s to forskjellige kontant-tilbud heter Talkmore Link (for de som har mange venner), og Talkmore Forhåndsbetalt (som gir deg full kontroll, et kontantkort i tradisjonell forstand).

Link Forhåndsbetalt
Månedspris 0,- 0,-
Minuttpris Talkmore 0,- 0,-
Minuttpris øvrige 0,39 0,39
Oppstart samtale 0,39 0,39
SMS 0,39 0,34
MMS 1,69 1,69
Pris pr MB 4,99 4,99
Makspris data 20,- pr dag 20,- pr dag

Absolutt eneste forskjell i pris er at det er billigere å sende sms, hvis du har lite venner.
Den største forskjellen mellom disse er dermed betalingsmåten: Med Talkmore Link får du faktura tilsendt; Talkmore Forhåndsbetalt er … nettopp det det er: forhåndsbetalt – og gir dermed Full Kontroll.

Talkmore eies av Telenor, som kjøpte bedriften i 2007; Talkmore’s kunder ble dermed flyttet over fra NetCom’s nett til Telenor’s nett. NetCom var ikke spesielt begeistret og klaget saken inn for Konkurransetilsynet, men de godkjente kjøpet i oktober 2007.

Posted in Kontantkort, Mobil