Mobilteknologi

2G, 3G, og nå 4G – vi får bestandig høyere hastighet, bedre dekning og fornyet teknologi. Første generasjonen (fordi ‘G’ står for generasjon) var forøvrig NMT – Nordisk mobiltelefonsystem – som var i drift i Norge fra 1981 til og med 2004, med Saudi Arabia som prøvekanin. Med Svenskene, Danskene og Finnene og roaming fra 1982 av var det det første internasjonale mobilnettet i verden.

Pre-1G

MobiltelefonDet allerførste mobilnettet i Norge var i drift fra 1966-1990. Navnet var OLT – Offentlig Landmobil Telefoni og sentralene var manuelle: det måtte altså en sentralborddame til for å koble samtalen videre. Utstyret var analogt og brukerne fikk oversikt over områdene hvor de kunne forvente dekning. Utstyr ble levert av (bl.a.?) Nera, Norsk Elektronisk Radio Aparatur, en teknologibedrift fra Bergen med røtter tilbake helt før 2. verdenskrig.

1G, første generasjon

Fra 1981 kom første generasjon mobiltelefonsystem i drift: NMT. Systemet var automatisk og ble lagt ned 31.12.2004. Fra rundt 1986 dekket nettet det meste av byene, tettstedene og hovedveiene i sør-Norge og Trondheim. Infrastrukturen var imidlertid ikke nok til å kunne betjene alle abonnenter men denne situasjonen ble forbedret i 1986 med komsten av NMT-900.
Taleoverføringen var fremdeles analog uten mulighet for SMS.

2G, andre generasjon

Med GSM kom digital overføring og mulighet for SMS. GSM-standarden ble utviklet i Norge og Sverige tidlig på 1980-tallet, og bl.a. Ericsson og Nokia vokste på teknologien. Mobilnettet ble bygget i fra 1982 av. Informasjonen sendes over forskjellige båndbredder, herav betegnelsene dual-, tri- og quad-band (som refererer til frekvensområdene 900/1800MHz, eller 850/1900MHz som brukes i USA/Canada).

GPRS- og EDGE-utviklingen ga enda bedre overføringskapasitet, og dannet grunnlaget for WAP – en forenklet format for nettsider. I 1999 hadde mobiler hadde ikke så store skjermer og så mye minne som nå, som satte rigide begrensninger.

Med tiden har det kommet og gått en del forskjellige tjenesteleverandører, eller mobiloperatører. De fleste tilbyr tjenesten med hjelp av nettverk som andre har bygget ut. De “store” netteiere er:

  • Telenor
  • Netcom
  • Ice.net
  • Network Norway

2G-nettet er fremdeles aktivt og dekningen er tilnærmet 100% for flere av nettverkene.

3G, tredje generasjon

Tredje generasjon mobiltelefoni er en videreføring av GSM-teknologi. I Europa er det UMTS, i USA heter det CDMA.
I Norge ble 3G-nettet bygget ut siden 2001; både Telenor og Netcom benytter seg av UMTS, mens Ice.net bruker CDMA-teknologi.

Har du en mobil som “kan” 3G, så kan du få opp til 2 Mbit pr sek og dermed surfe og til og med se video og film på mobilen.

4G, fjerde generasjon

Selv om det er en standard som definerer kravene til et 4G nett, så markedsføres LTE (Long Term Evolution) som 4G. Teknologien er i grunnen 3G, men LTE Advanced og WIMAX Release 2 er ekte 4G ifølge standarden.
WIMAX står for ‘Worldwide Interoperability for Microwave Access’ – og det er disse elektromagnetiske bølger folk fra Nera forsket på allerede under andre verdenskrig.

Posted in Mobil, Teknologi