Telenor Kontantkort

TelenorTelenor tilbyr et Kontantkort både selv, og gjennom datterselskapet Talkmore.
DJuice, som er Telenor’s satsning på ungdommer tilbyr ikke noe kontantkort.Det er full anledning å bestille et kontantkort inkl. mobil; med en pakkepris på kr. 0,- er det en god måte å kjøpe seg mobiltelefon på (kortet er ikke koblet til mobiltelefonen).
Utover det tilbyr Telenor også abonnement ‘Prat‘, med en månedspris på kr. 0,-

Telenor Talkmore
Startpris 0,89 0,39
Minuttpris 0,99 0,39
SMS 0,69 0,34
MMS 1,99 1,69
Data (MB) 10,00 ¹ 4,99 ²

¹ Makspris kr. 10,- per døgn. Hastighet opptil 6 Mb/s
² Makspris kr. 20,- per døgn.

Posted in Kontantkort, Mobil